přilby na kolo, helmy na kolo, přilby na in-line, helmy na in-line Krust
skrillex, benga, david guetta, best music, video, music video, art, design, dubstep and many others skrillex, benga, david guetta, best music, video, music video, art, design, dubstep and many others
telefon

Co dělat, když má dítě poraněnou páteř

Páteř je pružnou osou celé lidské kostry. Skládá se z řady obratlů a meziobratlových plotének, umožňuje člověku vzpřímenou chůzi a chrání míchu, jež jí probíhá. Pružnost páteře zajišťuje její dvojnásobné esovité prohnutí.

Poranění páteře je závažným úrazem s možnými dlouhodobými následky. Jak již bylo výše zmíněno, páteř je kostěným obalem míchy a porušení míchy či z ní vystupujících nervů může způsobit v lepším případě poruchu vnímání, ztrátu citlivosti v některých částech těla, v horším ochrnutí různého stupně.

Pozn.: Tyto příznaky však nejsou patrné u zraněného dítěte v bezvědomí. Proto je potřeba v tomto případě manipulovat s dítětem tak, jako by tento typ poranění mělo.

K poranění může dojít zejména při pádech z výšky na záda (např. ze stromu) nebo při skocích do vody nárazem hlavy na dno (velmi častý úraz letních měsíců). Také pád na natažené dolní končetiny je závažnou příčinou poranění páteře. Nejsnadněji je úrazem postižitelná páteř krční, pak hrudní a bederní.

Zraněné dítě (a stejně tak dospělý) s poraněnou krční páteří je vždy bezprostředně ohroženo na životě. Zejména první dva krční obratle mají úzký vztah k životně důležitým centrům v prodloužené míše, které řídí základní životní funkce – dýchání a krevní oběh.

Poranění v oblasti hrudní nebo bederní páteře vždy ohrožuje poraněné dítě trvalou invaliditou. K poranění míchy může dojít i při nešetrném vyprošťování nebo nesprávném transportu. Manipulovat se zraněným by mělo v těchto případech více lidí tak, aby nedocházelo k ohýbání či rotaci trupu.

 PRVNÍ POMOC

 • Bez prodlení volejte rychlou záchrannou službu (tel. 155 nebo 112).
 • Pamatujte, že je nutné s poraněným dítětem zbytečně nehýbat!!! Neznamená to však, že bychom na něj vůbec neměli sahat a že bychom mu neměli poskytovat první pomoc. Je však třeba vědět, jak s takto postiženým dítětem nakládat.
 • Pokud je dítě při vědomí a je schopno alespoň částečné komunikace, pomohou pro upřesnění míry poranění otázky, zda má bolest v oblasti páteře, zda cítí ruce a nohy a může s nimi pohnout. Pomůže vám to při odhadování závažnosti situace.
 • Poučte zraněného, že se nesmí hýbat - hlavně hlavou (otáčet hlavu, zvedat hlavu a podobně) a obracet se na bok.
 • Při podezření na poranění krční páteře je vhodné páteř znehybnit. K tomuto účelu velice dobře poslouží např. dva větší sáčky naplněné pískem, kamínky, smotaná deka, oblečení apod., které položíme vedle hlavy z obou stran (obrazek). Hlavu můžeme navíc přilepit k podložce přes čelo širokým pruhem náplasti.
 • Ošetřujte dítě v poloze, kterou zaujímá (pokud ovšem nehrozí další nebezpečí, jako je zástava srdce a dýchání. PAMATUJTE!!! Přednost má vždy zajištění volných dýchacích cest, zástava silného krvácení a zachování krevního oběhu!!! Nezastavíme-li silné krvácení, neprovedeme-li srdeční masáž při srdeční zástavě a nebude-li postižené dítě dýchat, pak při poranění páteře nejen ochrne, ale především zemře! V takových případech je páteř vždy až na druhém místě!)
 • Pokud tedy selhávají základní životní funkce (srdeční činnost a dýchání), přetočte postižené dítě velmi opatrně na záda. Myslete na to, že hlava, krk i trup musí být v jedné linii.
 • Proveďte šetrně resuscitaci, přičemž NIKDY nezaklánějte hlavu. Průchodnost dýchacích cest zajistíme pootevřením úst a předsunutím dolní čelisti tahem za její úhel, čímž docílíme pootevření úst.
 • Nikdy dítě nepřetáčejte do stabilizované polohy, vždy jen poloha vleže naznak na pevné rovné podložce, hlavu nepodkládejte.


Jeli nutné zraněné dítě (v nejnutnějších případech) transportovat vlastními silami, je potřeba dodržet několik zásad:

 • Transportujte postižené dítě za pomoci alespoň třech (lépe pěti) zachránců.
 • Při pohybu s postiženým dítětem zamezte jakémukoliv zbytečnému pohybu páteře.
 • Transport by měl probíhat na rovném a tvrdém lehátku (deska, dveře, široké prkno atd.).
 • Pokud je podezření na zlomeninu krčního obratle, je vhodné nasadit krční límec, pokud je dostupný, nebo krční páteř jinak znehybnit (viz výše).
 • Při transportu je nutný trvalý dohled a kontrolování celkového stavu postiženého dítěte.
 
Navigace: Úvodní stránka První pomoc Co dělat, když má dítě poraněnou páteř