přilby na kolo, helmy na kolo, přilby na in-line, helmy na in-line Krust
skrillex, benga, david guetta, best music, video, music video, art, design, dubstep and many others skrillex, benga, david guetta, best music, video, music video, art, design, dubstep and many others
telefon

Co dělat, když má dítě poraněné oko

Oko je citlivý orgán a každé jeho poranění je velice bolestivé.

Nastane-li taková situace, je nutné ji neprodleně řešit a odstranit cizí těleso či případný jiný zdroj obtíží. Mluvíme-li o cizím tělísku v oku, máme nejčastěji na mysli řasu, zrnka prachu, písek, mušku atd.

 

Hlavními příznaky jsou bolest oka, jeho zčervenání, slzení, pálení a svědění, což se projeví mimo jiné tím, že dítě má snahu si oko úporně třít.

PRVNÍ POMOC

Cizí těleso v oku

V prvé řadě se pokuste dítěti zabránit, aby si oko mnulo. Posaďte či položte si jej tak, abyste do oka dobře viděli (nejlépe naproti oknu). Je-li to možné, vyzvěte dítě, aby se dívalo nahoru, a palcem stáhněte spodní víčko.

Pokud je cizí těleso v oku volně pohyblivé, chvilku vyčkejte, zda se samo nevyplaví slzením. Pokud se toto nezdaří, snažme se o výplach čistou nebo borovou vodou. Vždy vyplachujte směrem od vnitřního koutku ven, nikdy naopak. Vidíte-li, že tělísko na bělmu oka přetrvává, pokuste se jej opatrně setřít, nejlépe cípem čistého kapesníku. Nikdy nepoužívejte k odstranění jakýkoliv tvrdý předmět.

Jestliže na oku nic nevidíte, pokuste se jemně přetáhnout horní víčko přes víčko spodní. Uchopte horní víčko za řasy a lehce táhněte směrem dolů. Je-li tělísko pod horním víčkem, mělo by se podařit ho tímto způsobem odstranit.

Pokud těleso v oku vězí pevně, pamatujte: NIKDY JEJ NEODSTRAŇUJTE! Pouze oko lehce a velmi opatrně zakryjte, nejlépe polštářkem sterilní gázy a obvazem a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn.: Nezapomeňte, že je nutno zakrýt i oko zdravé (tzv. binokulární krytí), abychom zabránili pohybu očních bulbů, a tím dráždění poraněného oka postiženého. Pokud bychom kryli jen oko postižené, bude postižený pohybovat i okem zdravým a tím bude rohovka neustále drážděna. Také nezapomeňte neustále dohlížet na dítě, aby si oko nemnulo. Pokud je cizí těleso větší, položte na poraněné oko např. papírový kornoutek, který pevně zafixujte náplastí.

Chemické látky v oku – poleptání:

V tomto případě na nic nečekejte a ihned oko vyplachujte tekoucí studenou nebo vlažnou vodou (nikoliv proudem!), způsobem, jenž byl popsán výše, tedy od vnitřního k vnějšímu koutku. V případě, že je poleptáno jen jedno oko, nakloňte dítěti hlavu a vyplachujte tak, aby se chemikálie nemohla dostat do oka zdravého. Na oko netlačte, netřete ho. Volejte RZP (tel. 155). Výplach provádějte až do příjezdu lékaře. Je-li to možné, sdělte lékaři, o jakou chemickou látku se jednalo. Usnadníte tím ošetření a následnou léčbu.

Úrazy oka

Nejčastějším úrazem oka je tzv. eroze rohovky neboli oděrka rohovky. Jedná se o mechanické poškození (poškrábání). Subjektivně eroze rohovky působí značné potíže: slzení, světloplachost, bolest.

První pomoc spočívá při menším poškození ve vykapání oka antibiotickými kapkami či v aplikaci ATB masti, při větším poranění v imobilizaci oka přiložením obvazu binokulárně, tj. na obě oči současně (viz výše). Toto pravidlo platí nejvíce právě u poranění rohovky.

Dalším základním pravidlem každé první pomoci u poranění oka je použít ke krytí materiál pokud možno co nejsterilnější. Postižené dítě dopravíme k lékaři.

Dalším typem úrazu je tzv. zhmoždění bulbu. Jedná se nejčastěji o tupé poranění, vzniklé úderem či nárazem. Často bývá provázeno i poškrábáním rohovky a krvácením. Lehké zhmoždění se většinou srovná samo, bez následků. Těžší případy je nutno konzultovat s lékařem.

Nejzávažnějším úrazem je perforující poranění oka. Dochází k proniknutí cizího tělesa (nejčastěji ostrého, letícího) do nitra oka. V tomto případě je nutné okamžité dopravení postiženého k lékařskému ošetření! Pevně vězící předmět z oka sami neodstraňujte. První pomoc spočívá (kromě rychlého transportu do nemocnice) opět ve "znehybnění" obou očí co nejčistším krytím (nejlépe sterilním). V případě většího předmětu kryjeme postižené oko papírovým kornoutkem, plastovým kelímkem atd. (viz cizí těleso v oku), abychom zabránili pohybu tělesa v ráně.

 
Navigace: Úvodní stránka První pomoc Co dělat, když má dítě poraněné oko