přilby na kolo, helmy na kolo, přilby na in-line, helmy na in-line Krust
skrillex, benga, david guetta, best music, video, music video, art, design, dubstep and many others skrillex, benga, david guetta, best music, video, music video, art, design, dubstep and many others
telefon

Co dělat, když má dítě poraněný hrudník

Při poranění hrudníku rozlišujeme dva typy zranění, otevřené a kryté.

Otevřené poranění hrudníku


Dochází k proděravění hrudní stěny, přičemž hrozí velké nebezpečí poranění vnitřních orgánů uložených v hrudní dutině, především srdce, plic a velkých cév. Při otevřeném poranění hrudní stěny dochází k průniku vzduchu do hrudní dutiny. Vzniká tzv. otevřený pneumotorax (vzduch v hrudníku).

V hrudní dutině je za normálních okolností podtlak. Ten je důležitý pro to, abychom se mohli nadechnout. Dýchání ve velké míře závisí na mezižeberních a prsních svalech. Díky nim se při nádechu zvětšuje objem hrudní dutiny a plíce tak mají dostatečný prostor, aby se roztáhly a prostřednictvím horních cest dýchacích nasály vzduch z vnějšího prostředí.

Uvolněním svalstva se hrudník vrátí do původní polohy, plíce se smrští a dojde k výdechu.

Dojde-li k otevřenému pneumotoraxu, který vzniká při každém otevřeném poranění hrudníku, nevniká vzduch při nadechnutí jen do dýchacích cest, ale nasává se i otvorem v hrudní stěně do dutiny hrudní.

Tlak v hrudníku se vyrovnává s tlakem atmosférickým (vnějšího okolí). Při každém nádechu vniká do hrudní dutiny vzduch, který utlačuje plíci v okolí. Plíce se na poraněné straně smršťuje, čímž dochází ke zmenšování dýchací plochy a zraněný se začíná dusit. Při výdechu odchází vzduch z dýchacích cest, nikoli však otvorem v hrudní stěně.

 

Dochází tedy k hromadění se přebytečného vzduchu v hrudníku, po nějakém čase začne vzduch utlačovat i plíci zdravou a též srdce.

Pamatujte, že jde o poranění život bezprostředně ohrožující, a tedy jeho rychlé a správné ošetření je životně důležité!

Nejčastější příčinou otevřeného pneumotoraxu je otevřená zlomenina žebra, kdy dochází k proražení plíce (autonehody, pády atd.). Někdy může být zlomeno i více kostí najednou (pak mluvíme o tzv. sériové zlomenině žeber). Také bodná či střelná poranění jsou častou příčinou tohoto stavu.


Příznaky

 • bolest na hrudi
 • bolestivý kašel
 • dýchací obtíže – viditelná dušnost, povrchní zrychlené dýchání
 • v místě rány vytéká zpěněná, jasně červená (okysličená) krev
 • bledost
 • cyanóza (namodralé rty, modré zabarvení kůže a sliznic z nedostatku kyslíku)
 • nebezpečí možného rozvoje šoku
 • zvuk proudícího vzduchu u rány (pískavý)

První pomocobr. 1

Po nalezení rány ji musíme okamžitě hermeticky uzavřít. Nebojte se použít např. dlaň své ruky (pozn. nezapomeňte na gumové rukavice, pokud je máte po ruce např. v autolékárničce).

Je-li zraněný při vědomí, uložíme ho do polosedu (tzv. Fowlerova poloha, obr. 1).

Pokud je v bezvědomí, uložíme ho po ošetření rány na hrudníku do stabilizované polohy (obr. 2) na stranu, na které má ránu – dojde k částečné fixaci a zmírnění obr. 2bolesti.

Hrozí-li rozvoj šoku, což bývá velmi časté, zvolíme polohu protišokovou (na zádech, dolní končetiny zvednuté o cca 30 cm či naklonit celé tělo o 30° hlavou dolů, dovoluje-li to však stav zraněného).

Ránu kryjeme poloprodyšným obvazem (obr. 3). Jedná se v podstatě o improvizovaný jednostranný ventil, který znemožní nasávání vzduchu dovnitř a zároveň v případě přetlaku uvnitř hrudníku umožňuje únik vzduchu navenek.obr. 3


Poloprodyšný obvaz

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o improvizovaný jednostranný ventil, který je tvořen třemi vrstvami.

 • 1. vrstva – sterilní (je-li to možné) krytí – náplast, sterilní gáza či alespoň několikrát přeložený, čistý, přežehlený kapesník
 • 2. vrstva – neprodyšná (např. igelit, který je podle zákona v povinném vybavení autolékarničky)
 • 3. vrstva – náplasťová fixace ze tří stran (čtvrtá strana se ponechá volná, vždy ta spodní, aby mohla vytékat krev a unikat vzduch z hrudní dutiny

Pamatujte!

Život nezachraňuje sterilní krytí, ale uzavřený pneumotorax!!! Pracujte rychle a k vytvoření poloprodyšného obvazu použijte to, co je po ruce.

Pozn.: Zhotovení zcela funkčního poloprodyšného obvazu bývá náročné (obzvlášť když rána je rozsáhlá a hodně krvácí), proto v případě, že se nedaří, je vhodné zhotovit obvaz neprodyšný (dojde k zalepení i čtvrté strany). Tento druh obvazu se též doporučuje zvolit při otevřené zlomenině žebra.

Neprodleně voláme lékařskou pomoc – tel. 155.


Krytá poranění hrudníku

Většinou vznikají tupým násilím (zmáčknutím, přejetím, pád z výšky atd.). Do této skupiny zranění patří zlomeniny (žeber, lopatky, hrudní kosti) a zhmoždění hrudníku.

Zlomené žebro může způsobit i tzv. zavřený pneumotorax, tj. může poranit plíci uvnitř hrudníku bez patrných známek vnějšího poranění. V takovém případě nelze otvor, kterým vniká vzduch do pohrudniční dutiny, uzavřít, a proto je mimořádně důležité zajistit co nejrychlejší lékařské ošetření.

Zhmoždění hrudníku – hlavním znakem tohoto poranění, podobně jako u zlomenin, je velká bolestivost při dýchání, která bývá hlavní příčinou nedostatečného dýchání. V tomto případě pamatujte, že je nutné zraněnému nepodávat nic ústy, především ne léky tlumící bolest. Pouze jej dopravte k lékařskému ošetření, případně, vyžaduje-li to stav zraněného, volejte RZP.

 
Navigace: Úvodní stránka První pomoc Co dělat, když má dítě poraněný hrudník