přilby na kolo, helmy na kolo, přilby na in-line, helmy na in-line Krust
skrillex, benga, david guetta, best music, video, music video, art, design, dubstep and many others skrillex, benga, david guetta, best music, video, music video, art, design, dubstep and many others
telefon

Co dělat, když dítě krvácí

Krvácení je bezesporu jedním z nejvážnějších a nejnebezpečnějších poranění. Naším prvotním cílem je tedy omezení průtoku krve ranou a podpoření srážení krve.

 

Jakmile zjistíte, že dítě krvácí, nemeškejte a co nejrychleji postižené místo stlačte. Tlak vyvíjejte přímo na ránu a zároveň postiženou, krvácející část těla zvedněte, pokud je to možné, nad úroveň srdce dítěte. Proudění krve do postižené oblasti se pomocí tohoto manévru zpomalí.

Nejprve se zaměříme na jednotlivá krvácení, jelikož rozpoznání jednotlivých typů je základním předpokladem k jejich správnému a účinnému ošetření. Rozlišujeme tři základní typy krvácení: vlásečnicové, žilní a tepenné.

1.Vlásečnicové krvácení není většinou spojeno s nějakým větším úrazem. Jde převážně o krvácení z povrchních oděrek a krevní ztráty jsou při tomto druhu krvácení malé. Vlásečnicové krvácení většinou po nějaké chvíli samo ustane.

2. Žilní krvácení. Zde už může jít o poranění všech možných typů. Důležité je však vědět, že krev z rány vytéká a má tmavě červenou barvu. Toto krvácení již vyžaduje odbornější ošetření (hlavně v souvislosti s rozsahem).

3. Tepenné krvácení. Jedná se o nejzávažnější typ krvácení, jelikož může velice rychle dojít k velkým ztrátám krve, rozvoji šoku a smrti vykrvácením. Krev má světle červenou barvu (barva však nemusí být vždy rozhodující, při dušení může mít krev barvu tmavě červenou, podobnou té, která je u krvácení žilního) a z rány v pravidelných intervalech vystřikuje.

Jaká je první pomoc?

Projděme si jednotlivé kroky podrobněji...

Vždy ošetřujeme krvácení vnější. Vlásečnicové krvácení většinou po nějakém čase samo ustane, jak již bylo výše zmíněno, stačí tedy jen ránu očistit, odezinfikovat a krýt, pokud možno sterilně. V případě, že nemáme možnost sterilního krycího materiálu, velmi dobře nám poslouží např. vypraný, čistý kapesník, který jsme přežehlili.

V případě závažnějšího žilního krvácení je nutno postižené dítě posadit či položit. Pokud se jedná o končetinu, je dobré ji dostat do polohy nad srdce poraněného  (viz obázek) kvůli snížení tlaku v končetině. Přiložíme tlakový obvaz, případně stlačíme ránu pevně rukou (pokud obvaz není po ruce), a poraněné dítě buď sami dopravíme k lékaři, nebo lékařskou pomoc přivoláme. Mějme také na paměti, že jakákoliv dezinfekce nepatří přímo do rány, ale pouze do jejího okolí. Poranění by se mohlo hůře hojit.

Nejzávažnějším typem krvácení je krvácení tepenné. Nejčastější příčinou bývají řezné a tržné rány a jeho závažnost záleží na velikosti poškozené cévy. Přestože se jedná se o situaci velice dramatickou, ohrožující dítě na životě rychlou ztrátou krevního objemu, lze ji ve většině případů dobře zvládnout. U tepenného krvácení musíme postupovat velice rychle. Poraněnou cévu stiskneme prsty přímo v ráně, případně stiskneme odpovídající tlakový bod (viz přehled tlakových bodů), a pokud se jedná o končetinu, snažíme se ji v rámci možností dostat nad srdce. Těmito úkony by se nám mělo podařit dostatečně zmírnit intenzitu krvácení. Dále začneme s přikládáním tlakového obvazu. Při správné aplikaci obvazu by se nám mělo podařit krvácení zastavit. Použití škrtidla či podvazování končetin se raději vyhýbáme. Tímto postupem bychom mohli poškodit nervově cévní svazky. Škrtidlo použijeme jen v opravdu výjimečných případech, např. při masívním krvácení z pažní či stehenní tepny. Dítě zklidníme a přivoláme lékaře (tel. 155), případně ho sami transportujeme do zdravotnického zařízení. Vždy jednáme klidně, ale rychle!!!

Jak má správně vypadat tlakový obvaz?

Hlavním úkolem tlakového obvazu je, jak již bylo několikrát zmíněno, zastavit krvácení. Co se řešení této situace týče, jedná se způsob nejvhodnější, často však jeho použití nebývá zcela dostupné. (Pozn. Překontrolujte tedy, případně doplňte domácí lékárničku a taktéž autolékárničku!)

Správně provedený tlakový obvaz je tvořen třemi vrstvami:

  • První vrstva je krycí, přikládá se přímo na ránu. Měla by být pokud možno sterilní. (obr. 1)
  • Druhá vrstva je tlaková a jejím hlavním úkolem je ránu stlačit. Tvoří ji nerozbalené obinadlo, přiložené na krycí vrstvu v místě poranění. (obr.2)
  • Poslední vrstva je fixační. Slouží k pevnému přitlačení a upevnění tlakové vrstvy. V případě, že dojde k prosáknutí tlakového obvazu, v žádném případě neodstraňujeme původní krycí vrstvu, ale pouze přidáme vrstvu další. (obr.3) Jestliže masívně(!) prosakuje i druhá, případně třetí krycí vrstva, použijeme zaškrcovadlo.


obrázek 1 obrázek 2obrázek 3

Pamatujte: Minimální šíře zaškrcovadla by měla být 5 cm (nezaškrcujeme tkaničkou). Přikládáme ho "nad ránu" směrem k srdci, ne však na klouby nebo těsně k nim. Dáváme jej přes oděv nebo jej vypodložíme a zapíšeme čas, kdy bylo přiloženo. Přiložené zaškrcovadlo nepovolujeme, tuto pravomoc má pouze lékař, kterého jsme neprodleně zavolali. Nejlepší je však zvládnout situaci tak, abychom jej vůbec nemuseli použít.
Opakujeme! Zaškrcovadlo použijeme jen ve zcela výjimečných případech!!!

Při silném krvácení může dítě utrpět šok, který se projevuje nápadnou bledostí, studenou, zpocenou pokožkou, rychlým, ale slabým pulzem, našedlým odstínem kůže kolem rtů nebo pod nehty, žízní atd. Jak správně zvládnout šokový stav, si probereme v příštím díle seriálu.

Přehled tlakových bodů

Hlava
Spánková tepna (1): stlačujeme asi prst před ušním boltcem. Při krvácení z vlasaté části hlavy.
Lícní tepna (2): mačkáme ze strany na líci pod uchem. Při krvácení z úst a tváře.

Krk
Krkavice (3): tlačíme na přední straně krku pod čelistí. Při krvácení z jazyka nebo krční tepny. (Pozor! Stlačuje se pouze na postižené straně, při stlačení obou se přeruší přívod krve k mozku a postižený může upadnout do bezvědomí.)

Horní končetina
Podklíčková tepna (4): stlačujeme nad klíční kostí ve vnitřní třetině. Při krvácení z ramene, amputaci horní končetiny.
Pažní tepna (5): stlačujeme mezi svaly z vnitřní strany paže tj. bicepsem a tricepsem. Při krvácení z paže.

Břicho
Břišní tlakový bod (6): oblast pupku, tiskne se krouživým pohybem ruky sevřené v pěst, postižený je na zádech na tvrdé podložce.

Dolní končetina
Stehenní tepna (7): stačujeme uprostřed třísla dvěma palci. Při krvácení ze stehna, horní části dolní končetiny.
Podkolenní tepna (8): tiskneme v podkolení jamce za současného maximálního ohnutí v kolením kloubu (koleni). Při krvácení z bérce, spodní části dolní končetiny.

 
Navigace: Úvodní stránka První pomoc Co dělat, když dítě krvácí