Aktuální očkovací kalendář

Podobně jako v jiných evropských zemích se i u nás provádí povinné pravidelné očkování dětí podle očkovacího kalendáře. Jedná se o očkování proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, virové hepatitidě typu B a Haemophilu influenzae typu b. Tato očkování jsou ze zákona povinná a jsou hrazena ze zdravotního pojištění. Mimo to mají rodiče možnost (po konzultaci s ošetřujícím praktickým dětským lékařem) nechat dítko naočkovat proti řadě dalších nemocí. Tyto nepravidelné vakcinace hradí rodiče sami, ale některé zdravotní pojišťovny na ně přispívají ze svých fondů prevence.

Naše tabulka vám umožní udělat si přehled o tom, v jakém věku dítěte je možné konkrétní očkování provést a jakou vakcínou.

Pozn.: Nepovinná očkování je možné aplikovat kdykoliv od věku, který je uveden v tabulce.

Očkování proti tuberkulóze

Před propuštěním z porodnice je zdravý, donošený novorozenec očkován proti tuberkulóze. Očkuje se do kůže levého ramínka, vpich nekrvácí a hojí se jizvičkou během následujících týdnů. Očkování není provázeno horečkou, může však dojít k hnisání v místě vpichu a zduření svodných mízních uzlin v levém podpaží. O zduření uzlin je potřeba neprodleně informovat lékaře. Výjimečně se může objevit v místě vpichu mokvání. Je přechodné a obvykle nevyžaduje žádnou léčbu.

Očkování proti pneumokokům

Proti pneumokokům jsou od letošního ledna očkovány dobrovolně všechny děti, které se narodily po 1. srpnu 2009 (od 2. 8. 2009) a doposud proti pneumokokovým infekcím očkovány nebyly. Vakcinaci platí zdravotní pojišťovny. Očkování se provádí současně se základním očkováním vakcínou Infanrix hexa. Očkovací látka proti pneumokokům je všeobecně dobře snášena, nežádoucí účinky se vyskytnou jen zřídka. Čtvrtá dávka vakcíny, tzv. booster, se podává za šest měsíců společně s vakcínou Infanrix hexa. Rodiče, kteří se pneumokokových nákaz hodně obávají, mohou nechat naočkovat své dítě proti pneumokokovým nákazám již od 2. měsíce věku a druhou dávku podat ve 3. měsíci společně s hexavakcínou.

Očkování hexavakcínou
(tetanus, záškrt, černý kašel, Haemophilus influenzae typu b, dětská mozková obrna, žloutenka typu B)

První dávka se aplikuje do stehýnka, vždy až po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze. Druhá dávka se dává měsíc po první dávce, třetí dávka měsíc po druhé dávce a čtvrtá dávka nejméně šest měsíců po podání třetí dávky, tedy kolem jednoho roku věku.

Po tomto očkování může někdy dojít k mírnému zarudnutí, případně otoku a zatvrdnutí, tzv. induraci v místě vpichu. Výjimečně mívá dítě horečku. Některé děti jsou mrzutější, nebo naopak spavější v prvních dvou dnech po očkování. Místo vpichu může být citlivé na dotek, v ojedinělých případech může u dětí dojít ke vzniku bolesti při pohybu končetiny, dítě nožku šetří, méně s ní pohybuje. Reakce po očkování hexavakcínou bývají asi u 5 % očkovaných dětí a jsou velmi mírné. Do několika málo dní odezní i bez léčby a bez následků.

Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

U nás se očkuje od 15. měsíce života dítěte, v některých státech Evropské unie od 12 měsíců věku. Druhá dávka následuje za 6–10 měsíců po první dávce. Vakcína Priorix-Tetra je zároveň určena i k imunizaci proti planým neštovicím. Po tomto očkování může docházet k podobným reakcím jako po očkování smíšenou vakcínou. Reakce ovšem nastupuje až mezi 4. a 8. dnem po očkování, kdy se začínají tvořit protilátky. Jedná se o očkování první živou oslabenou vakcínou.

Co udělat před očkováním?

Rodiče by měli sledovat zdravotní stav dítěte alespoň po dobu tří dnů před očkováním a problémy, jako jsou zvýšená teplota, kašel, vyrážka, alergie, štípnutí hmyzem, bolesti hlavy, kloubů, průjem, nechutenství, oznámit lékaři před vakcinací. Lékaře je potřeba před očkováním informovat také o tom, zda mělo dítě na předchozí očkování nějakou reakci.

Očkování nedonošených dětí

Pro nedonošené děti platí stejná doporučení jako pro děti donošené, jejich imunitní systém ale musí být již dostatečně vyzrálý, aby očkování bylo účinné. Proto jsou očkovány většinou později než děti donošené, individuálně podle klinického stavu a podle výsledků imunitního profilu. Těžce nedonošené děti nejsou očkovány vakcínou Infanrix hexa, ale vakcínou Infanrix HiB. Později jsou doočkovány vakcínou Imovax Polio proti dětské mozkové obrně a a vakcínou Engerix proti žloutence typu B. Navíc dostávají vakcínu Synagis proti RS virům.