Informace pro rodiče

Očkování proti meningokokům

V současné době očkujeme v ordinaci děti a mládež od 10 do 25 let věku zdarma registrovanými vakcínami Bexsero (meningokok B) a Menveo (meningokok ACWY) v rámci klinické ověřovací studie. Všichni účastníci obdrží řádné očkování proti všem pěti meninkokovým sérotypům. Běžná cena očkování je cca 10 000 Kč. Zdravotní pojišťovny hradí tato očkování jen u kojenců, u dětí v druhém rizikovém období (nad 10 let věku), musí běžně toto očkování hradit rodiče.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte v ordinaci, domluvíme se na dalším postupu.

Covid-19

Pokud se vaše dítě setkalo s COVID 19 pozitivní osobou a hygienickou stanicí mu byla nařízena karanténa, je povinnost rodičů nechat dítě vyšetřit PCR test na odběrovém místě. PCR test se provádí v době od 5. do 7. dne po posledním kontaktu s Covid 19 pozitivní osobou. Karanténa v tomto případě trvá 10 kalendářních dní. Pokud se o tomto rizikovém kontaktu dozvíte až po 7. dni, výtěr PCR se už neprovádí a karanténa trvá 14 kalendářních dní. Stejné pravidlo platí i u dětí do roka věku, test se neprovádí, karanténa trvá 14 dní.

Žádanku na PCR Covid test vám v ordinaci ochotně vystavíme. Potřebujeme znát datum kontaktu, případné příznaky nemoci, vybrané odběrové centrum a správný telefon a email na jednoho z rodičů. Po vystavení žádanku posíláme elektronicky přímo do Centrálního úložiště, není zasílána rodičům. S dítětem se dostavte na test v určenou dobu s průkazem zdravotní pojišťovny, podle které pracovníci v odběrovém Covid centru provedou identifikaci dítěte. Žádanku na vyšetření si vytisknou přímo z centrálního systému.

Omluvenky

Z důvodů velkého počtu dětí, kteří chodí do ordinace pouze pro omluvenky a nepotřebují lékařské vyšetření a léčbu, omluvenky nevystavujeme.

Podle školského zákona (561/2004 Sb.) jsou povinni dokládat nepřítomnost žáků ve vyučování zákonní zástupci.

Omluvenky budeme vystavovat pouze v případě záškoláctví nebo delší nemoci (od 14 dnů).

Posudky pro zotavovací akce

Posudky pro zotavovací akce (škola v přírodě, tábory…) se vystavují s platností na 2 roky.

Podmínkou je prohlídka dítěte, její platnost je 3 měsíce.

Tyto posudky vystavujeme v rámci systematické preventivní prohlídky – cena od 01/2021 250 Kč.

Pokud rodiče tento posudek odmítnou a potřebují jej za déle než 3 měsíce po systematické prohlídce, pak je cena posudku s prohlídkou dítěte 450 Kč.

Posudky pro sportovní činnost

Posudek o zdravotní způsobilosti k organizovanému sportu – dle legislativy všechny děti, které plánují provozovat organizovaný sport, musí absolvovat vstupní prohlídku, jejíž součástí je také EKG vyšetření v kardiologické ambulanci. Prohlídka ani EKG nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Některé ZP sportovní prohlídku proplácejí v rámci svých nadstandardních programů. Posudek pro sportovní činnost má platnost 1 rok. Kardiologické vyšetření není nutné opakovat, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu.

Svatební oznámení