Infekce dolních cest dýchacích

Infekce dolních cest dýchacích patří k poměrně častým dětským infekcím. Narůstající počet nedonošených dětí, ale také zvýšená spotřeba antibiotik proto vyžadují neustálou pozornost odborníků. Podívejme se, jaké projevy může v různých etapách dětství infekce dolních cest dýchacích mít.

Cesty dýchací

K horním cestám dýchacím patří dýchací orgány až po průdušnici (nos, nosohltan, hrtan, mandle, vedlejší nosní dutiny, hlasivky a průdušnice). Průdušky, průdušinky a plíce řadíme mezi dolní cesty dýchací. „U těch nejmenších je toto rozdělení více didaktické, protože čím je dítě mladší, tím těžší je hovořit o členění na horní a dolní cesty dýchací. U novorozeňat a u kojenců jsou dýchací cesty vzájemně tak propojené, že můžeme zcela bez obav hovořit o jednotných cestách dýchacích. V případě dvou- a tříměsíčního dítěte se infekce rozběhne zpravidla tak, že postihne celý dýchací aparát, a je mezi nimi skutečně těžké přesně a jednoznačně stanovit hranice, proto rozdělení na horní a dolní cesty dýchací u nejnižších věkových kategorií neplatí,“ přibližuje problematiku infekcí dýchacího aparátu MUDr. Jaroslava Orosová.

Děti žijící ve městech bývají nemocné častěji

Infekce dýchacích cest tvoří u dětí do 3 let 50 %, u dětí od 5 do 12 let představují 30 % z celkové nemocnosti. Každé druhé dítě přijaté do nemocnice má infekci dýchacích orgánů, která je tak závažná, že nemůže být léčena ambulantně. Ze všech onemocnění dýchacího aparátu představují však infekce dolních cest dýchacích přibližně jen 5 %, zbytek tvoří infekce horních cest dýchacích. Až 80 % všech případů infekcí mají na svědomí respirační viry, ve zbývajících procentech jsou způsobeny jinými mikroorganismy, převážně bakteriemi, ale i mykoplazmaty či chlamydiemi. „Veliký rozdíl v nemocnosti závisí na mnoha faktorech, ale i na tom, zda dítě žije ve městě, nebo na venkově. U dětí žijících na venkově se za běžnou nemocnost považuje, pokud je dítě nemocné cca 3–5× za rok. Ve městě je to však častější, až 5–8× ročně. V minulosti byla velmi výrazná nemocnost dětí nejen v mateřských školách, ale také v jeslích. Souviselo to jednak s vyšší porodností a následně také s vyšší návštěvností dětí v kolektivních zařízeních. V té době nebylo žádnou raritou, pokud dítě onemocnělo i 14–15× za rok, dnes je nemocnost dětí naštěstí mnohem menší a dítě v průměru onemocní 5–8× ročně. Změna však přinesla, kromě snížení nemocnosti, i lepší diagnostické možnosti. Dnes známe a umíme vyšetřit některé respirační viry, které jsou příčinou velmi závažných infekcí, hlavně u nejmenších dětí, ke kterým patří hlavně RS virus (RSV = respirační syncytiální virus, pozn. red.), ale například i virus sezonní nebo prasečí chřipky. Umíme izolovat více bakterií, umíme celkem přesně definovat poruchy imunity, zachraňovat nedonošené děti, které by v dřívější době neměly šanci přežít. Přestože četnost infekcí poklesla, a to i zásluhou očkování, mohou mít respirační infekty někdy těžší průběh,“ upozorňuje MUDr. Orosová.

Zápal plic u nedonošených dětí

V současné době se rodí mnohem více předčasně narozených dětí, z celkové porodnosti je to až 8 %, což je poměrně vysoké číslo. Podle počtu narozených dětí v jednotlivých letech to může být až kolem 8 000 dětí. Na novorozeneckých odděleních je vynikající péče, zachraňují se děti na hranici viability (viabilita = schopnost přežít), tzn. ve 24. gestačním týdnu (přičemž fyziologické těhotenství trvá 38–40 týdnů) a s porodní váhou často okolo 500 g.

„Nedonošenci s velmi nízkou porodní váhou se často narodí s nedostatečně vyvinutými plícemi, a proto u nich po narození dochází k postižení dolních cest dýchacích. Protože jejich plíce po porodu nepracují dostatečně, vyžadují ihned po narození přísun kyslíku, případně podání tzv. surfaktantu (látka pomáhající plicní tkáni ‚dozrát‘), také jim v dýchání pomáhají přístroje. Pokud u těchto dětí dojde k infekci dolních cest dýchacích, jedná se vždy o vážný stav. Zápal plic na již poškozené plicní tkáni znamená u předčasně narozeného dítěte život ohrožující stav. V těchto případech je namístě zvláštní přístup a pozornost nejen rodiče, ale i pediatra. Ta musí být podstatně vyšší a větší než u dětí, které se narodily v řádném termínu,“ vysvětluje primářka Orosová. Zápal plic se však může projevit i u donošeného dítěte, které se infikovalo v děloze (in utero) přímo od matky. Pokud se takovéto miminko narodí, může mít infikované plíce a dá se říci, že má vrozený zápal plic (adnátní pneumonie). Případně dítě získá zápal plic během porodu a infikuje se přímo v porodních cestách, pak hovoříme o tzv. perinatální (v době porodu získané) pneumonii.

Novorozenci a kojenci

Při infekci dolních cest dýchacích je třeba rozlišovat věkovou kategorii dětí, protože příznaky se v určitých věkových kategoriích liší a většinou platí pravidlo, že čím je dítě mladší, tím má infekce těžší průběh. U novorozenců a v mladším kojeneckém věku je jedním z prvních příznaků zánětu dolních cest dýchacích, ať už u průdušek či plic, to, že dítě začne lapavě dýchat nebo dýchat přestává, doslova má pauzy v dýchání, může mu i „prošedat“ kůže, přičemž nemusí mít zvýšenou tělesnou teplotu. Až později se přidávají ostatní příznaky v podobě kašle, vykašlávání, neklidu dítěte, nechutenství, zvracení či odmítání potravy spojeného s velkou plačtivostí. Zápal plic se může projevit dokonce bolestí bříška, která již může být signálem pro zánět pohrudnice.

2- až 5leté děti

„V této věkové kategorii se infekce dolních cest dýchacích projevují zpočátku jako infekce horních cest dýchacích, dítě má rýmu, teplotu, odmítá jíst, je nespokojené a neklidné, začíná kašlat, těžce dýchat, je unavené a v obličeji se mu objeví typický znak onemocnění dolních cest dýchacích – červené tváře. V této věkové kategorii děti už většinou nemívají poruchy dýchání a apnoické pauzy (apnoe = stav, kdy dítě přestane na nějaký čas dýchat), ale bolesti bříška jsou u nich v počátku častější. Občas je dokonce dítě odesláno na chirurgii s podezřením na akutní zánět slepého střeva a zápal plic se projeví až při hospitalizaci,“ upozorňuje MUDr. Orosová. Nález na dolních cestách dýchacích spolehlivě odhalí pediatr fonendoskopem (poslechem) a posoudí, zda jde o zánět průdušek, průdušinek, nebo zápal plic. V této věkové kategorii se může jednat o tzv. „atypický zápal plic“, který se nemusí vždy odhalit při poslechovém vyšetření fonendoskopem, ale až rentgenovým snímkem plic. Způsobují jej chlamydie nebo mykoplazmata. Tento typ zánětu plic je však častější spíše u starších dětí. Atypické pneumonie se vyskytují sezonně v malých „epidemiích“ a je třeba na ně myslet hlavně v souvislosti s vyšší nemocností v kolektivu, ve školách nebo v rodině, případně pokud již takováto infekce byla zjištěna v okolí dítěte. Je třeba, aby rodiče dítěte na tuto okolnost upozornili ošetřujícího lékaře.

5 kroků diagnostiky
 1. Máma je nejlepší pozorovatel, proto jsou pro lékaře při určování diagnózy důležité všechny anamnestické údaje o dítěti. Lékař potřebuje při stanovení diagnózy vědět, odkdy má dítě zvýšenou teplotu nebo horečku, kdy kašle nejčastěji – ráno, v noci, během celého dne, ale i to, zda je kašel suchý, nebo naopak produktivní, či pozoruje, zda dítě těžce nebo zrychleně dýchá nebo lapá po dechu, zda slyší u dítěte „pískot“ při dýchání.
 1. Fyzikální vyšetření – jde o vyšetření poslechem (fonendoskopem), na základě kterého lékař odhalí infekci, případně poklepem – zánětlivé ložisko nebo výpotek má při poklepu na hrudník jiný zvuk než okolní zdravá tkáň. Zánět průdušek se projevuje nejen kašlem, ale také pískáním při dýchání, které je příznakem nejen zanícených, ale i zúžených průdušek hlenem nebo alergickou reakcí.
 1. Dalším krokem jsou laboratorní testy. Výsledek CRP odhalí, zda jde o bakteriální, nebo virový zánět. Sérologické vyšetření krve zase stanoví hladinu protilátek, zda se jedná o atypický zápal plic způsobený mykoplazmaty nebo chlamydiemi, a pokud je jejich hladina zvýšená déle než půl roku, nedá se již hovořit o akutní, ale o chronické infekci.
 1. Podle uvážení lékaře provádíme také RTG hrudníku, který může odhalit zápal plic i tehdy, když není jasný poslechový nález.
 1. Odebírají se výtěry z nosohltanu, případně z nosu a ke zjištění bakteriálního osídlení horních cest dýchacích. Jedná se však jen o orientační vyšetření, nález bakterií nemusí být shodný s etiologickým agens zánětu plic. Lepší je odebrat na bakteriologické vyšetření vzorek hlenu (tzv. sputum), pokud je dítě schopno hlen vykašlat. Léčbu je však třeba začít ihned a dle výsledku vyšetření později antibiotickou léčbu upravit. Při podezření na virový zápal plic se sérologicky určují také tyto viry:
  • RS virus, s typickým sezonním výskytem od podzimu do jara.
  • Adenovirus, vyskytující se celoročně.
  • Virus chřipky, vyskytující se hlavně od podzimu do jara, ale i některé nové chřipkové viry, jako je např. známý virus tzv. „prasečí“ chřipky. Není výjimkou, že se vyskytne i v útlém dětském věku. 
  • Virus parachřipky, typický pro jarní, letní a podzimní období.
  • Rhinovirus, který je častým vyvolavatelem onemocnění dýchacích cest především v létě.
Kolotoč zápalů plic

Aspirační zápal plic je většinou zápal plic u malých dětí, kdy dítě aspiruje (vdechuje) potravu při gastroezofageálním refluxu. Projevuje se typickým nálezem na RTG snímku hrudníku i sonografickým potvrzením gastroezofageálního refluxu. Úpravou refluxu se tak předchází i opakovaným pneumoniím.

Atypický zápal plic, který jsme již zmiňovali, je charakteristický zanícenou plicní tkání, již není možné odhalit poslechem (fonendoskopem). Takovéto zápaly plic se léčí makrolidovými antibiotiky, samozřejmě jejich nasazení předchází vyšetření zánětlivých markerů v krvi (FW), sérologické vyšetření či RTG vyšetření. Pokud si pediatr není jistý, zda se jedná o atypický zápal plic, může dítě odeslat k dětskému pneumologovi.

Opakované zápaly plic se projevují také při poruše samočisticí schopnosti plic. Onemocnění se nazývá primární ciliární dyskineze. Při tomto vzácném onemocnění jde o poruchu na řasinkovém epitelu dýchacích cest. Pro lepší představu – řasinkový epitel je kartáčovitý lem na dýchacích cestách, který z nich odstraňuje nečistoty, bakterie a viry. Při této diagnóze je činnost řasinek poškozena, a proto se zápaly plic často opakují. „Těžkým, ale rozhodně ne vzácným případem je cystická fibróza. S tímto onemocněním se dítě narodí, je geneticky podmíněno a nemocný gen dítě zdědí stejným dílem od obou rodičů. Dítě má od narození nadměrně slaný pot, je výrazně zahleněné, kašle, má častější a řidší stolice, nepřibývá na váze, mívá opakované zápaly plic. Dnes už screeningově vyšetřujeme každé dítě po narození i na cystickou fibrózu a nemoc zjistíme hned v prvních týdnech života. Výjimečně se může stát, že nemoc screeningem nezachytíme, a pak je důležité, aby na všechny příznaky, s nimiž je onemocnění spojeno, upozornila maminka svého pediatra, který dítě odešle do specializovaného centra,“ upozorňuje dr. Orosová.

Inhalace

Pokud je již infekce jasně definována, např. při zánětu průdušek, který je provázen pískotem při dýchání, je třeba průdušky rozšířit. Účinnou léčbou může být inhalace. Aby byla inhalace účinnější, pediatr může předepsat sirupy nebo spreje na rozšíření průdušek. Pokud jsou záněty průdušek projevem asthma bronchiale, podávají se dítěti inhalační kortikoidy jako preventivní protizánětlivá terapie, kterou většinou nasadí alergolog. Všeobecně je však doporučována inhalace mukolytik v případech, kdy se nepotvrdí závažný nález a dítě bývá často zahleněné.

Kdy používat inhalátor?

Pokud je dítě zahleněné a hleny neumí dostatečně dobře vykašlat, může inhalovat slané roztoky, například Vincentku, nebo léky podporující zředění hlenů a vykašlávání. Inhalace se doporučuje hlavně tehdy, když je kašel vlhký a produktivní.

Prevencí je očkování

Nejdůležitější prevencí je očkování proti pneumokokům. Po zavedení očkování proti Haemophilus influenzae typu B a pneumokokovým infekcím klesl počet zápalů plic způsobených těmito bakteriemi na minimum. Další možností prevence je včasné podchycení zánětu horních cest dýchacích (neposílat děti do kolektivu s prvními příznaky nemoci), a tím zabránění sestupu infekce na dolní cesty dýchací.

Pokud dítě netoleruje kolektiv a má opakované infekty, pak je vhodným řešením vzít je z kolektivu alespoň na přechodnou dobu. Samozřejmě k prevenci patří správná životospráva, otužování, denní příjem čerstvého ovoce a zeleniny a hlavně u větších dětí je třeba zdůraznit, aby neseděly za počítačem nepřiměřeně dlouhou dobu. „Nejenže přicházejí do ambulance s infekcí dolních cest dýchacích, ale také s vadným držením těla. To je vlastně apel na rodiče, aby dítě v tomto směru uhlídali. Správné postavení hrudníku, narovnaná záda, jen tak se mohou plíce dobře ventilovat. Velmi často se mně stává, že maminku s miminkem potkám ve velkém nákupním centru na kávičce s cigaretou, dítě má nedaleko na hřišti, a přitom několik dní před tím si mně v ambulanci stěžovala, jak léčba nezabírá. To určitě nepřispěje k rychlému vyléčení. Raději bych je potkala na procházce v přírodě,“ uzavírá paní doktorka.

Léčba a komplikace

Na infekce respirační (dýchací) soustavy, většinou na zápal plic, umírá v průměru 11,3 dítěte ze 100 000, mají 25% podíl na celkové úmrtnosti dětí, do 5 let věku až 50%. Jde o celosvětové údaje, do kterých jsou zahrnuty i země třetího světa. V České republice umírá díky dostupnosti zdravotní péče opravdu jen několik dětí ročně. I přesto se však nesmí příznaky podcenit.

Pokud se zápaly plic často opakují, je namístě vyšetření obranyschopnosti a nasazení cílené léčby na podporu imunity na základě výsledků vyšetření. V některých případech stačí podat běžný imunomodulátor, a začarovaný kruh infekcí se rozetne. Imunomodulační léčba, která je „ušita na míru“, je také prevencí vzniku chronického plicního onemocnění.

Při virovém zápalu plic je možné začít včasnou protivirovou léčbu a nasadit symptomatickou léčbu. V těžších případech se podávají speciální protivirová antibiotika. Bakteriálně vyvolaný zápal plic se léčí antibiotiky.

Opožděné nasazení léčby nebo pozdní vyhledání lékaře může vyvolat komplikaci zápalu plic v podobě zánětu pohrudnice s výpotkem, tzn. že v pohrudniční (pleurální) dutině se začne společně se zánětem hromadit tekutina. Tento stav vyžaduje léčbu na klinickém pracovišti, v některých případech až chirurgický zákrok.

Pokud je diagnostika správná a léčba je zahájena včas, je prognóza onemocnění dobrá.