Není cholesterol jako cholesterol

Co je vlastně cholesterol a proč se o něm tolik mluví? Týkají se problémy s jeho zvýšenou hladinou jen dospělých, anebo už i dětí? Můžeme hladinu takzvaného „hodného“ cholesterolu ovlivnit?

Cholesterol je látka, která patří mezi tuky a která zabezpečuje správný chod lidského organismu. Účastní se na tvorbě některých hormonů, obalů nervových vláken a je základní složkou buněčných membrán. Problém nastává, pokud je v těle nadbytek „zlého“, takzvaného LDL cholesterolu, který má schopnost proniknout do cévní stěny a zapříčinit zúžení cév. Nachází se v živočišných produktech, hlavně ve vejcích, másle, sádle, mléčných výrobcích, uzeninách. Naopak – „hodný“, HDL, cholesterol cévy „čistí“ a příznivě ovlivňuje krevní oběh. Jeho hladina se dá zvýšit pravidelnou fyzickou aktivitou, dostatkem odpočinku a zdravou stravou.

V současné době plné spěchu a stresu se bohužel zásady zdravého životního stylu v běžných rodinách příliš nedodržují. A proto také rapidně stoupá počet obézních dětí. A právě obezita má obvykle za následek zvýšenou hladinu tzv. „zlého“ cholesterolu.

Důsledky dlouholeté špatné životosprávy se v plné míře projeví většinou až v pozdějším věku, ale předcházet se jim dá již od dětství. Jestliže dítěti dopřáváme už od útlého věku racionální stravu, a jestliže se tím pádem stal zdravý životní styl přirozenou součástí jeho života, vyhne se náš potomek zdravotním komplikacím v budoucnosti.

O tom, jak je to s „hodným“ i „zlým“ cholesterolem u dětí, jsme si povídali s doc. MUDr. Katarínou Rašlovou, CSc.

Paní doktorko, problémy s cholesterolem se většinou týkají starší generace, v poslední době se ale v této souvislosti hovoří už i o malých dětech. Je to pravda?

Ano. Ale týká se to naštěstí jen ne příliš početné skupiny dětí. Patří sem děti, které mají vrozenou vysokou hladinu cholesterolu, tzv. familiární hypercholesterolemii. Jde o onemocnění, které se v populaci vyskytuje v poměru 1 : 500 obyvatel. Pokud trpí familiární hypercholesterolemií rodič dítěte, existuje padesátiprocentní pravděpodobnost, že dítě onemocnění zdědilo. Z tohoto důvodu jsou potřebná vyšetření, která nám pomohou zjistit, zda dítě má, anebo nemá vysokou hladinu cholesterolu.

Druhou skupinou dětí, která má predispozici ke zvýšené hladině cholesterolu, jsou obézní děti. Obezita v dětství je velmi vážným faktorem – posouvá děti do kategorie osob, které v budoucnu pravděpodobně onemocní cukrovkou dřív než jejich rodiče či prarodiče. Právě proto, že jsou už od dětství postižené obezitou a že mají vyšší hladinu cholesterolu v krvi, hrozí jim také v určitém věku větší riziko infarktu než generacím před nimi.

Rozlišujeme takzvaný „hodný“ a „zlý“ cholesterol. Můžete nám objasnit, jaký je mezi nimi rozdíl?

„Zlý“ cholesterol označujeme jako LDL cholesterol. Pokud se ho nachází v krvi nadměrné množství a není organismem spotřebován na funkce, k nimž je předurčený, ukládá se do cév, a tím je zužuje. Způsobuje tak jejich neprůchodnost a nedostatečnou výživu tkání. Důsledkem mohou být srdeční infarkty či mozkové příhody.

„Hodný“, HDL, cholesterol má za úkol „uklízet“ a čistit cévy a odnášet z nich cholesterol do jater. Tam proniká do žlučových kyselin ve žluči a odtud se stolicí vylučuje ven z těla. „Hodný“ cholesterol tedy zabezpečuje odsun nadbytečného cholesterolu z organismu člověka.

Jaká je optimální hladina cholesterolu u dětí do patnácti let?

Optimální hladina „zlého“ LDL cholesterolu, o níž máme vědecké důkazy, že není spojena se vznikem aterosklerózy (ukládání cholesterolu na vnitřní strany cév), je pod 1,5 mmol/l. Při této hladině je velmi malá pravděpodobnost, že vznikne časná ateroskleróza, protože všechen cholesterol, který v krvi cirkuluje, je spotřebován na jiné, správné účely.

Je měření cholesterolu u dětí zahrnuto do systematických preventivních prohlídek?

Jestliže se v rodinách dítěte nevyskytují infarkty anebo mozkové příhody u rodičů či prarodičů do šedesáti let života, není v podstatě důvod k tomu, abychom u předškoláků hladinu cholesterolu nabírali. Pátráme však po rizikových faktorech v rodině a u dětí, jejichž rodiče zvýšenou hladinu cholesterolu mají a zároveň se s ní i léčí, vyšetření dítěte je namístě. V takovém případě zjišťujeme výši lipidového spektra u dětí již v 5 letech věku. V poslední době mají pediatři ve svých ordinacích již i přístroj, který umí vyšetřit hladinu obou typů cholesterolu i další krevní lipidy již během cca pěti minut z kapky kapilární krve z prstu. Nejen že odpadá pro dítě bolestivý odběr ze žíly, ale výsledek je lékaři k dispozici přímo v ordinaci.

Ve 13 letech pak absolvuje dítě u svého pediatra další vyšetření na zjištění zvýšené hladiny cholesterolu a krevních tuků.

Jak můžeme zabezpečit optimální hladinu cholesterolu našich dětí?

Mimořádně důležité je racionální stravování, které by měla rodina dítěti zabezpečit od narození. Důležitou zásadou je nedávat dětem sladkosti (případně jen výjimečně), ale naopak jim nabízet dostatek ovoce a zeleniny, ryb a minimum tučných jídel. Když si dítě už od narození zvykne na určitý typ stravování, v budoucnu nebude mít problém s odvykáním si od párků, salámů, cukroví, sladkých koláčů a buchet a dalších, ze zdravotního hlediska škodlivých, pokrmů. V dospělosti je takovéto odvykání čím dál těžší a s rostoucím věkem je tento problém takřka neřešitelný. Z mého pohledu je jedinou šancí, jak změnit životosprávu populace, vzdělávání a pravidelný pohyb – už od nízkého věku. Většina rodičů miluje svoje děti a kvůli nim jsou ochotni hodně změnit – i sebe sama. U dětí není důvod držet dietu s nízkým obsahem cholesterolu, ale jak jsem se už jednou zmínila – důležitá je optimální hmotnost. I proto by měly mít dostatek pohybových aktivit, které se i v dospělosti stanou přirozenou součástí jejich životního stylu.